اجتماعی » اخبار برگزیده » اقتصادی » شورای شهر و شهرداری
کد خبر : 19149
چهارشنبه - 5 بهمن 1401 - 16:16

بزرگترین شهربازی شمالغرب کشور در تبریز تکمیل می‌شود

به گزارش خبرنگار صریرنیوز در تبریز، در راستای تکمیل نواقص مگاپروژه عتیق به جهت بهره برداری کامل از این پروژه اقدامات نهایی در حال اجراست.

تکمیل بزرگترین شهربازی و فودکورت شمالغرب کشور در پروژه عتیق یک از مهمترین اولویت‌های شرکت عمران و توسعه آذربایجان است.

در جلسه ای که به منظور بررسی روند اجرای این پروژه برگزار شد، مقرر شد با ارائه برنامه‌ای جامع از سوی شرکت سرمایه گذار و بررسی راهکارهای قانونی جهت واگذاری و تحویل محل شهربازی و فودکورت تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.